Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning

Slutrapport för forskningsprojektet PRINCE. ISBN 978-91-620-6842-4.