Pollinatörer och pollinering i Sverige – värden, förutsättningar och påverkansfaktorer

Underlag till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag ”Kartlägga och föreslå insatser för pollinering”. ISBN 978-91-620-6841-7