Skydd av natur med ersättningsmark

Genomförande och resultat av ESAB-projektet. ISBN 978-91-620-6837-0.