Bibliometrisk rapport [Viltforskning]

Naturvårdsverkets viltforskning 2003-2014. ISBN 978-91-620-6832-5.