Vägledning om översyn av miniminivåer för björn, varg, järv och lodjur

ISBN 978-91-620-6829-5.