Hänsynsreglerna i tillsynen

Analys av hur myndigheter tillämpar och motiverar beslut gällande nyetablering av miljöfarliga verksamheter utifrån hänsynsreglerna i MB 2 kap. ISBN 978-91-620-6828-8.