Vägar till mångfunktionella landskap

En pilotmodell i Jämtlandsfjällen. ISBN 978-91-620-6820-2.