Den icke-handlande industrins förutsättningar att bli fossilfria innan år 2030

Rapporten redovisar slutsatser från intervjuer med företrädare från några industriföretag angående deras förutsättningar att bli fossilbränslefria för år 2030. ISBN 978-91-620-6817-2.