Kungsörn, havsörn och tamren

En kunskapssammanställning. ISBN 978-91-620-6814-1.