Grön översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap

Deltagande planering för en innovativ och hållbar översiktsplan för Vilhelmina kommun. ISBN 978-91-620-6811-0.