Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering

Slutrapport från forskningsprogrammet SPEAK. ISBN 978-91-620-6210-3.