En kostnads-nyttoanalys av svenska hanteringsalternativ för tio invasiva främmande arter

ISBN 978-91-620-6809-7.