Otillbörliga affärsmetoder – en orsak till matsvinn?

Förstudie om handeln med frukt och grönsaker i Sverige. ISBN 978-91-620-6800-4.