Effektmätning av kommunikationsarbete med nätverk för ekosystemtjänster

Naturvårdsverket har drivit en kommunikationssatsning för att öka kunskapen och förändra attityder till naturens gratisarbete – ekosystemtjänster. ISBN 978-91-620-6796-0.