Bayesian Population Viability Analysis for Lynx and Wolverine

Här redovisas en demografisk sårbarhets- och känslighetsanalys av lodjur och järv i Skandinavien. ISBN 978-91-620-6793-9.