De stora rovdjurens effekter på annat vilt och tamren

Populärvetenskaplig kunskapssammanställning. ISBN 978-91-620-6792-2.