Djurplanktonindikator för statusklassning i Östersjön

Forskningsprojektet ”Djurplanktonindikator för statusklassning i Östersjön”, ett av fyra projekt inom forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten. ISBN 978-91-620-6789-2.