Ekosystembaserad utveckling av indikatorer för pelagiska födovävar

Forskningsprojektet Ekosystembaserad utveckling av indikatorer för pelagiska födovävar, ett av fyra projekt inom forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten. ISBN 978-91-620-6788-5.