Förvaltning av de okända och ohanterliga

Forskningsprojektet ” Förvaltning av de okända och ohanterliga. Indikatorer för främmande arter i marin miljö – svårigheter och möjligheter”, ett av fyra projekt inom forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten. 978-91-620-6787-8.