Statusklassning inom MSFD i Östersjön – kustfiskexemplet

Forskningsprojektet ”Statusklassning inom MSFD i Östersjön – kustfiskexemplet”, ett av fyra projekt inom forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten. 978-91-620-6786-1.