Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2017

ISBN 978-91-620-6782-3.