Åtgärdsprogram för fjällräv, 2017–2021 (Vulpes lagopus)

ISBN 978-91-620-6780-9.