Åtgärdsprogram för fjällräv

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6780-9.