Ekosystemtjänsternas bidrag till god urban livsmiljö

Ekosystemtjänster uppmärksammas alltmer som ett viktigt inslag för en hållbar utveckling av städer och samhällen. ISBN 978-91-620-6778-6.