Kommunal tillstyrkan av vindkraft

Hur fungerar det idag?