Nationell strategi för formellt skydd av skog

Reviderad version 2017. ISBN 978-91-620-6762-5.