Kommunal avfallsplanering

Vägledning om tillämpningen av Naturvårdsverketsföreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall. ISBN 978-91-620-6760-1.