Förhållandet mellan minerallagen och miljöbalken

Arbetet med denna rapporten har gjorts inom ramen för miljöbalksprojektet. ISBN 978-91-620-6759-5.