Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion

Forskningsöversikt. ISBN 978-91-620-6750-2.