Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – Uppdaterad syntesrapport 2017

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6740-3