Utfodring av klövvilt

Direkt och indirekt effekter på viltet och den omgivande miljön. En litteraturstudie. ISBN 978-91-620-6737-3.