Argument för mer ekosystemtjänster

Samlad statistik, studier och forskning som visar hur ekosystemtjänster bidrar till människans välfärd och livskvalitet. ISBN 978-91-620-6736-6.