Ekosystemtjänster i praktiken

Erfarenheter av att praktiskt använda begreppet ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande i Sverige och en exempelsamling. ISBN 978-91-620-6724-3.