Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Vägledning för prövningen. ISBN 978-91-620-6718-2.