Efficient Environmental Inspections and Enforcement

Translation of ”Effektiv miljötillsyn”, report 6558, Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket), 2013. ISBN 978-91-620-6713-7.