Vägledning om industriutsläpps­bestämmelser

Uppdaterad och kompletterad version. ISBN 978-91-620-6702-1