Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar och samhällsekonomiska konsekvensanalyser

Ett resultat från ett av sju projekt inom forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster. ISBN 978-91-620-6698-7.