Minskat matavfall – miljönytta och kostnadsbesparingar

Studien analyserar den samhällsekonomiska nyttan av att minska matavfallet med 20 %. ISBN 978-91-620-6697-0.