Guide för värdering av ekosystemtjänster

Guide med steg-för-steg-beskrivningar och ett antal exempel. ISBN 978-91-620-6690-1.