Mål i sikte, Volym 2

Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 (Volym 2) av rapport 6662. ISBN 978-91-620-6684-0.