Åtgärdsprogram för fältgentianor i naturliga fodermarker

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6681-9.