Digitalisering och hållbar konsumtion

Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. ISBN 978-91-620-6675-8