En studie om styrmedel för hållbar konsumtion

Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. ISBN 978-91-620-6658-1.