Hur tänker en inspektör?

Om bedömningsarbetet inom svensk miljö- och hälsoskyddstillsyn. ISBN 978-91-620-6657-4.