Åtgärdsprogram för humlepälsbi

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6640-6.