Additional Population Viability Analysis of the Scandinavian Wolf Population

Fem frågor om den skandinaviska vargstammens genetiska variation och inavelssituation. ISBN 978-91-620-6639-0.