Mängd mat och dryck via avloppet [2014]

En undersökning i svenska hushåll. ISBN 978-91-620-6624-6.