Vad görs åt matsvinnet?

Data, åtgärder och styrmedel med fokus på Norden, Storbritannien och Nederländerna. ISBN 978-91-620-6620-8