Åtgärdsprogram för läderbagge

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6616-1.