Åtgärdsprogram för hällebräcka

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6615-4.