Vilken effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan få på matsvinnet?

Hur kan man minska på matsvinnet. ISBN 978-91-620-6596-6.